Tekniskt Samråd

TEKNISKT SAMRÅD

När du fått bygglov så får du även en kallelse till tekniskt samråd.

I denna kallelse står det vilka dokument du ska komplettera med inför det tekniska samrådet.

KA bokar mötet hos byggnadsnämnden.

Vid det tekniska samrådet är dagordningen följande:

   1. arbetets planering och organisation,
   2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in,
   3. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts,
   4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder,
   5. behovet av ett färdigställandeskydd,
   6. behovet av utstakning,
   7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked, och
   8. behovet av ytterligare sammanträden.

 

I protokollet från det tekniska samrådet eller i startbeskedet finns det angivet vilka handlingar som ska lämnas in inför slutsamrådet och övriga upplysningar.

Startbeskedet är det du behöver för att kunna börja bygga. Du får t ex inte avverka skog på tomten innan du fått startbesked

 

Intermistiskt slutbesked – om du vill börja använda (flytta in) innan du har byggt färdigt.

Huset måste vara så färdigställt att du kan äta, sova, sköta hygienen och tvätta. Huset ska vara säkert för de som vistas i huset.

 

 

Välkommen

Välkommen till www.kontrollansvarigkadalarna.se

Facebook

 

 

  

Länkar