Tekniskt Samråd

TEKNISKT SAMRÅD

När du fått bygglov så får du även en kallelse till tekniskt samråd.

I denna kallelse står det vilka dokument du ska komplettera med inför det tekniska samrådet.

KA bokar mötet hos byggnadsnämnden.

KA kan även hjälpa till med att ta fram några av de dokument du behöver.

 

Vid det tekniska samrådet är dagordningen följande:

Skiljer sig lite åt beroende på hos vilken Kommun mötet hålls.

 

Intermistiskt slutbesked – om du vill börja använda (flytta in) innan du har byggt färdigt.

Huset måste vara så färdigställt att du kan äta, sova, sköta hygienen och tvätta. Huset ska vara säkert för de som vistas i huset.

 

I protokollet från det tekniska samrådet eller i startbeskedet finns det angivet vilka handlingar som ska lämnas in inför slutsamrådet och övriga upplysningar.

Startbeskedet är det du behöver för att kunna börja bygga. Du får t ex inte avverka skog på tomten innan du fått startbesked

Välkommen

Välkommen till www.kontrollansvarigkadalarna.se

Facebook

 

 

  

Länkar