Arne 076-563 93 04

I min roll som kontrollansvarig hjälper jag dig genom bygglovsprocessen.

Jag är ditt stöd när du upprättar bygglovshandlingar.

När du har fått bygglov och en kallelse till Tekniskt samråd så hjälper jag dig med att ta fram nödvändiga handlingar som byggnadsnämnden vill att du ska lämna in till dem.

Jag hjälper dig att upprätta en kontrollplan enligt PBL och tillsammans bestämmer vi vilka kontrollpunkter som ska ingå i denna.

Det är du och jag som ska närvara vid det tekniska samrådet och om du köpt ett nyckelfärdigt hus så är även representater från detta företag med.

Jag hjälper dig med att svara på de frågor som byggnadsnämnden vill ha svar på.

När huset byggs då kommer jag på platsbesök, stämmer av att kontollplanens kontrollpunkter är utförda och gör en bedömning om Plan och bygglagen följs.

Jag närvarar vi de besök som byggnadsnämnden genomför samt medverkar vid slutsamrådet som hålls när det är dags att flytta in.

 

Var:

Dalarna i första hand men även i mellersta Sverige

 

Jag hjälper även till med Fuktsäkerhetsprojektering, Brandskyddsbeskrivning och bygglovsritningar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Så här går det till

http://www.kontrollansvarigkadalarna.se/sa-har-gar-det-till

Tekniskt samråd då gås följande igenom

http://www.kontrollansvarigkadalarna.se/tekniskt-samrad 

Välkommen

Välkommen till www.kontrollansvarigkadalarna.se

Facebook

 

 

  

Länkar