Arne 076-563 93 04

Behöver du råd och stöd för att komma igång med ditt projekt, ring mig, så kan du få tips och svar på dina frågor när det gäller bygglovsfrågor.  Detta utan kostnad.

 

När du ska söka bygglov behöver du en kontrollansvarig.

Jag hjälper dig med "Kontrollansvarig enligt PBL" alltid till ett fast pris.

I mitt kontaktnät finns arkitekter, konstruktörer, energiexperter och brandkonsulter som kan behövas för att ta fram de handlingar du behöver när du söker bygglov och till det tekniska samrådet.

 

Var:

Dalarna i första hand men även i mellersta Sverige

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Så här går det till

http://www.kontrollansvarigkadalarna.se/sa-har-gar-det-till

Tekniskt samråd då gås följande igenom

http://www.kontrollansvarigkadalarna.se/tekniskt-samrad 

Välkommen

Välkommen till www.kontrollansvarigkadalarna.se

Facebook

 

 

  

Länkar